segunda-feira, maio 08, 2006

Djanysol, Stalinni e Stella